Elektroniczny obieg dokumentów program ELO Professional

            Program ELO Professional jest pomysłem na organizacje w sposób elektroniczny dokumentów we firmie. System umożliwia archiwizację różnego rodzaju dokumentów:

  1. dokumentów elektronicznych (Word, Excel i innych)
  2. poczty elektronicznej
  3. zdjęć, filmów, itp.
  4. dokumentów papierowych

Dokumenty elektroniczne i multimedia mogą być w programie archiwizowane w sposób bezpośredni (bez potrzeby drukowania, skanowania itp.),

Dokumenty papierowe wpływające do firmy (listy, podania, sprawozdania, faxy itp.) są skanowane i wprowadzane do systemu. Skanowanie odbywa się w dwojaki sposób: dokument wprowadzany jest w formacie TIFF, jako obrazek oraz wykorzystywany jest program OCR w celu rozpoznawania pisma i umożliwienia późniejszego wyszukiwania po słowach/frazach zawartych w treści dokumentu.

Archiwizowanie to nic innego jak segregowanie wprowadzanych dokumentów i umieszczanie ich w odpowiednich folderach (teczkach) zgodnie z przyjętym wcześniej schematem. Każdy dokument wprowadzany jest do systemu tylko raz. Znaczy to, ze jeśli wprowadzamy np. fakturę, to dokument znajdzie się np. w folderze FAKTURY, w folderze kontrahenta, którego dotyczy faktura i w jakimkolwiek miejscu, gdzie będziemy chcieli.

Podobnie jest w przypadku wyszukiwania. wpisując frazę, nazwisko, datę itp. wyszukujemy wszystkie wystąpienia interesującego nas problemu.

Znaleziony dokument możemy przeglądać, drukować, opisywać, przesyłać do wybranej osoby/osób.

Program umożliwia również tworzenie obiegu dokumentów, czyli schematu wysłania odpowiednich rodzajów dokumentów do określonych osób, do akceptacji, do przeglądnięcia itp.

Specjalny moduł systemu umożliwia redagowanie treści na stronę WWW.

W przypadku wykorzystania serwera z dostępem z zewnątrz firmy, możliwa jest praca zdalna, spoza siedziby firmy.

 

Koszt zakupu i wdrożenia systemu zależy o konkretnie zaimplementowanych rozwiązań i czasu potrzebnego na jego wdrożenie. Koszt jednej licencji piszącej (mogącej zmieniać dane) to 2500zł netto, liczba stanowisk przeglądających jest dowolna.