10 powodów dlaczego powinieneś zakupić Sanako Study 1200

Powód 1 – POPRAWA UMIEJĘTNOŚCI SŁUCHANIA

Zamiast odtwarzać dźwięk z głośników w głośnej klasie, pozwól swoim studentom słuchać wysokiej jakości dźwięku bez zakłóceń. Nie musisz odtwarzać w kółko tego samego materiału dla całej klasy, co może być deprymujące i denerwujące dla lepszych studentów, zmuszając ich do pracy w tempie studentów mających większe kłopoty z przyswojeniem materiału. Możesz dopasować odtwarzany materiał do poziomu zaawansowania poszczególnych studentów i pozwolić im na pracę w ich własnym tempie.

 

Powód 2 – POPRAWA UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA

Wielu studentów odczuwa strach przed wypowiedziami na forum klasy!

Study 1200 pozwala studentom na nagranie swojego głosu dyskretnie i bez podejmowania ryzyka wystąpienia publicznego. Dodatkowo nauczyciel może dodać do nagrania studenta swoje komentarze słowne dotyczące wymowy, słownictwa, struktury itp. wykorzystując funkcję Voice Insert. Jest to działanie podobne do wykonywania pisemnych notatek na pracy studenta, z tym, że materiałem wyjściowym jest w tym przypadku nagranie studenta.

 

Powód 3 – POZWOLIĆ STUDENTOM ODKRYĆ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

Wszyscy studenci powinni nauczyć się słownictwa, słuchać i nauczyć się podstawowych zwrotów językowych oraz odpowiadać na ustne pytania. Jest to niezbędne minimum językowe. Niektórzy nauczyciele języka są w stanie znacznie rozwinąć tą podstawową wiedzę studentów poprzez wykorzystanie specyficznych materiałów dydaktycznych czy odgrywanie scenek rodzajowych przez studentów. Poprzez umożliwienie studentom pracy w parach lub grupach, pozwalamy im rozwijać swoje umiejętności językowe w trakcie pracy z rówieśnikami.

 

Powód 4 – ZWIĘKSZENIE LICZBY STUDENTÓW WYBIERAJĄCYCH JĘZYKI

Multimedialne laboratorium językowe Study 1200, jak również oprogramowanie Study Lite pozwoli przyciągnąć większą rzeszę studentów do nauki języków.

Dzisiejsza generacja studentów doceni zwiększenie wykorzystania technologii IT w procesie nauczania. Dzięki Study 1200 lekcje są interaktywne, przyjemne i pozwalają na przyswojenie znacznie większego zakresu materiału.

 

Powód 5 – ZWIĘKSZENIE LICZBY CHŁOPCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

Istnieją dowody, że liczba chłopców biorących udział w zajęciach językowych ma poziomie szkoły średniej lub wyższym wzrosła po wprowadzeniu nowoczesnych technologii do nauki języka. Może być wiele powodów tego zjawiska, ale na pewno nowe funkcjonalności zawarte w Study 1200 będą atrakcyjne dla chłopców i pozwolą przyciągnąć ich do nauki języków.

 

Powód 6- POPRAWA WYNIKÓW EGZAMINÓW

Wykorzystaj Study 1200 do poprawy umiejętności słuchania i mówienia dzięki wbudowanym ćwiczeniom typu: drill, teacher-led listening activities, self access listening, listen and repeat, translation exercises, stimulus and answer techniques, role play, group discussions and round table discussions.

Mamy obecnie do czynienia z pokoleniem IT uczniów, które na pewno doceni nowoczesne metody nauczania. W szczególności ćwiczenia wymowy i mówienia z wykorzystaniem Study 1200 pozwolą na lepsze przygotowanie studentów, zmniejszenie ich lęków przed wypowiedziami ustnymi a w efekcie dadzą lepsze wyniki egzaminów.

 

Powód 7 – INTENSYFIKACJA NAUKI W DOMU Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI STUDY 1200

Wraz z oprogramowaniem Study 1200 dostarczane jest oprogramowanie w wersji LITE (z licencją bez limitu czasowego i ilościowego) do wykorzystania w domu lub w podróży.

Oznacza to, iż praca może być w łatwy sposób przenoszona pomiędzy laboratorium i domem pozwalając na zaangażowanie w proces nauczania rodziców, a także na samodzielną pracę studentów poza laboratorium. Zakładając, że szkołę opuszcza każdego roku 100 studentów, w ciągu 5 lat otrzymamy ilość instalacji wynoszącą 500 instalacji poza szkołą oraz 500 instalacji w szkole. Jest to olbrzymia pomoc w procesie dydaktycznym, nie zwiększająca przy tym kosztów samego procesu. Możemy również podłączyć oprogramowanie typu LITE do cyfrowej biblioteki, którą zarządza szkoła i w efekcie otrzymujemy narzędzie dające niezwykłą elastyczność i bardzo duże możliwości dydaktyczne bez dodatkowych kosztów.

 

Powód 8 – OSZCZĘDZAJ CZAS I PIENIĄDZE

System Study 1200 pozwala na przeprowadzenie testów i przygotowanie do egzaminów dla całej klasy w tym samym czasie, a co za tym idzie zmniejszenia ilości sesji egzaminacyjnych do jednej. System pozwala studentom na bezproblemową kontynuację nauki i przygotowania do zajęć poza klasą, w dogodnym dla nich czasie.

Dzięki Study 1200 możemy łatwo i sprawnie przeprowadzać egzaminy, dając studentom dostęp do wysokiej jakośći materiału audio z jednoczesną blokadą dostępu do Internetu oraz eliminacją zakłóceń.

 

Nie ma potrzeby stosowania oddzielnych systemów audio na Sali egzaminacyjnej!

 

Ponadto wszystkie nagrania studenckie mogą być zbierane, zapisywane i przesyłane do komisji egzaminacyjnej w kilka sekund po zakończeniu egzaminu w formacie MP3.

 

Powód 9 – WYKORZYSTAJ POSIADANE JUŻ MATERIAŁY W SPOSÓB MAKSYMALNIE ELASTYCZNY

Celem Study 1200 nie jest zastąpienie wszystkich materiałów, programów itp., które już posiadasz!

System Study 1200 doskonale współpracuje z takimi zasobami jak: VLE (Virtual Learning Enviroment), systemami udostępniającymi treści on-line (modlangs.org, Linguascope, Kerboodle etc), tablicami interaktywnymi, dokumentami pakietów biurowych (MS Office), pozwalając tworzyć nową jakość w nauczaniu na bazie już zakupionych systemów i materiałów.

Nasze oprogramowanie działa w systemie operacyjnym Windows i znakomicie integruje się ze wszystkimi standardowymi formatami plików, aplikacji i stron internetowych bez konieczności ich konwersji lub konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.


Powód 10 – ZAMIEŃ NAUKĘ BIERNĄ NA CZYNNĄ 

Pozwól studentom na wzajemną ocenę poprzez zbieranie nagrań studentów i odtwarzanie ich na forum klasy w ciągu kilku zaledwie sekund.

Przeprowadź dyskusje w grupach, zaaranżuj scenki rodzajowe, wywiady, ćwiczenia, gry, czat itp., aby poprzez aktywną naukę języka osiągnąć lepsze efekty dydaktyczne.

Mamy do czynienia z pokoleniem studentów, które wyrosło w otoczeniu interaktywnych technologii. Systemy interaktywne są dla nich codziennością i korzystają z nich w sposób znacznie bardziej naturalny niż z tradycyjnych metod nauczania.