Sanako Lab 100 v.9.1. released

Sanako Lab 100 v.9.1 jest service packiem rozwiązującym kilka drobnych problemów zaobserwowanych w poprzedniej wersji oraz poprawiających system zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od dystrybutorów i użytkowników. Pełną listę poprawek można znaleźć na stronie www.sanako.com w dziale pobierania.

Dodano również wskaźniki postępu informujące użytkownika o czasie trwania ćwiczenia.